Родителска среща

На 12.09.2018 г. от 17.30 ч. в сградата на гимназията ще се проведе родителска среща за учениците от 8 клас.