Родителска среща

Родителска среща за всички паралелки от VIII до XII клас ще се проведе на 9 октомври 2018 г. – вторник от 18.00 ч.