Записване на ученици

СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците в VIII клас, приети на първо класиране ще се извърши на 12, 15 и 16.07.2019 г. в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ в кабинет №1 на партер от 8.30 до 17.30 ч.

Учениците подават следните документи:

  1. Заявление до Директора
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Заявление за:
    • избираемите учебни часове;
    • факултативните учебни часове;
    • часовете за спортни дейности.

Молим да се представи и талон за предварителни медицински прегледи.

Желаещите да участват във втори етап на класиране подават заявление по образец.