Записване

Записването в 8-ми клас, след трето класиране, в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще се извършва на 30 и 31.07.2019 г. в канцеларията на гимназията от 8,30 до 17,00 часа.