Съобщение

На 10.09.2019 г. от 17:30 ч. в сградата на училището ще се проведе родителска среща с родителите на новозаписаните ученици в VІІІ клас за предстоящата учебна 2019/2020 г.
Заповядайте!