Съобщение

 Дневен режим за провеждане на учебните занятия по време на                                             дистанционното обучение за учениците на
Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив

Час Начало Край Продължителност
1 09:00 09:30 30 мин
2 09:40 10:10 30 мин
3 10:20 10:50 30 мин
4 11:10 11:40 30 мин
5 11:50 12:20 30 мин
6 12:30 13:00 30 мин
7 13:10 13:40 30 мин