Съобщение

Уважаеми колеги, ученици, родители,

Наградата от Президента на РБългария – г-н Румен Радев е вече във витрината на Хуманитарна гимназия – Пловдив!!!

Училището ни е удостоено с почетен знак за 170 годишния юбилей. Високото отличие получаваме за въвеждането на съвременните стандарти на светското образование!!!

Благодарим!

Честито на всички, които обичат Хуманитарна гимназия „Св.Св.Кирил и Методий“ – Пловдив!