Свободни места

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява свободни места с профил „Хуманитарни науки“ в:

9 клас

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език. Срок за подаване на документи до 24.08.2020 г.

10 клас

място – с интензивно изучаване на френски език

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език

11 клас

място за момче – с интензивно изучаване на немски език

12 клас 

място за момче – с интензивно изучаване на английски език

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език

2 броя места – с интензивно изучаване на френски език