Съобщение:

Родителска среща за новоприетите ученици от 8 клас ще се проведе в сградата на Хуманитарна гимназия при следната организация:
08.09.2020г. (вторник) – Профил Хуманитарни науки с Английски език ( 8 А, Б, В клас )
09.09.2020г. (сряда) – Профил Хуманитарни науки Немски език ( 8 Д, Е клас )
10.09.2020г. (четвъртък) –  Профил Хуманитарни науки с Френски език и Руски език ( 8 Г, Ж клас )
Начален час 17:30 ч.

Допълнителни указания за кабинет и разпределение на учениците по паралелки ще има на входа на училището.