Откриване на учебната година

Съобщение

Тържественото откриване на учебната 2020/2021 г. ще се състои на 15.09.2020 г. от 9.00 ч. на площад „11-ти май“ пред сградата на училището. С цел спазване на противоепидемичните мерки и по указание на МОН на тържеството са поканени само новоприетите ученици и техните родители.

Учениците от 9, 10, 11, 12 клас влизат в сградата на училището в 9.45 ч., през задния вход по класните си стаи за час на класа, спазвайки предварително създадената организация от класните ръководители.

Отново напомняме за спазване на всички противоепидемични мерки въведени от МЗ за присъствие на открито и в закрити помещения..