Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че на 05.10.2020г. от 18:00ч. ще се проведе онлайн родителска среща за учениците от 9 до 12 клас през приложението Google classroom и/или Google meet, като използвате за вход училищните профили на вашите деца. За допълнителна информация може да се свържете с класните ръководители.

Приятен ден!