Съобщение

Добър вечер, уважаеми ученици, родители, колеги!

В периода 24.11.2020 – 04.12.2020 г. учениците от VІІІ до ХІІ клас ще учат в електронна среда от разстояние.

Запазва се седмичното разписание и графикът на провеждане на часовете, който беше валиден до петък 20.11.2020 г.:

начало на учебния ден 8.00 ч.,
учебни часове по 35 минути
без промяна във времетраенето на междучасията
Пазете се и бъдете здрави!


Уважаеми родители и ученици!

Във връзка с динамично променящата се обстановка, в която се налага да осъществяваме съвместната ни работа, Ви молим да се интересувате и информирате за настъпили промени в дневното и седмичното разписание на учениците. Включително и промени касаещи замествания на колеги и свободни часове.

Стремежът на училищното ръководство е да осигурява адекватен учебен процес, присъствено или в електронна среда.

За съжаление има ситуации, в които не е възможно да бъде осигурен заместващ учител, както специалист, така и неспециалист!

Броят на заболелите ни колеги се променя непрекъснато.

За съжаление във възходящ ред!

В часовете, в които е невъзможно да бъде осигурен заместник учениците биха могли да използват времето за самоподготовка, или просто за разумна почивка!

Молим за Вашата проявена съпричастност и отговорност.

Да бъдем здрави!

От училищното ръководство