Успех

Ценен успех на наш учител

За пореден път учител от нашия колектив бе отличен с престижна награда. Горди сме с успеха на г-н Илия Солтиров, който стана победител в Международна олимпиада по руски език в раздел “Млади учени”. Проявата бе организирана от Държавния институт по руски език „А.С Пушкин“, град Москва. Надпреварата бе разделена на два кръга. По време на първия кръг г-н Солтиров отговори на 30 задачи, посветени на следните лингвистични направления: “Съвременен руски език”, “Общо езикознание”, “Съпоставително езикознание”, “Прагматика”. При финалната подборка г-н Солтиров се състезаваше с още 13 участници от различни страни. Нашият учител представи видео презентация, която бе посветена на неговия дисертационен труд: “Непарадигматични отношения в руската морфологична система”.

Желаем на нашия колега здраве и успехи в професионалната реализация!