Информация

Към родителите на новоприетите ученици!

С цел спазване на противоепидемичните мерки, на родителската среща /08.09.2021 г., с начало 18.00 ч./ да не присъстват ученици!