График за събеседване

Важно!

График за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати за обявената позиция – учител по математика

Процедура за подбор на учител по математика, математика и информатика, считано от 03.05.2022г.