146 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Учениците от 11Е клас на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ направиха т.нар. Априлски четения, като почетоха героите от Априлската епопея и мъчениците от Перущица, Брацигово, Панагюрище и Батак! Те припомниха историческите събития от април 1876г. и прочетоха откъси от репортажите на Макгахан и Гладстон, които описват кървавото потушаване на въстанието. Посвети се време и на произведения от българската литература, които описват този славен, но и тежък момент от нашата история. Бяха четени творби от „Епопея на забравените“ на Иван Вазов, части от „Записки по българските въстания“ от Захари Стоянов, като се обърна специално внимание на „славният и злочести Батак“…

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%212458&authkey=AIj_j_n4N8E_ob0″ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]