Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Тема на обучението: Ключовите компетентности като инструмент за личностно и социално развитие

Място на провеждане: Онлайн среда /GoogleClassroom/

Дата: 25 юни 2022 г.

Начало: 9.00 ч.

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл СКУЛ“ ЕООД

Брой участници: 47