НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Училището ни кандидатства за участие в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Ще бъдат изпратени кандидатури за следните групи:

Модул 1. Изкуства

  • Музикално изкуство
  • Театрално изкуство
  • Театрално изкуство

Модул 2. Спорт

  • Футбол
  • Волейбол
  • Волейбол