Първо място за наша ученичка от престижен конкурс по руски език

Неда Аргалиева от 11ж клас участва в Международния конкурс „Пушкинский диктант“, който се провежда ежегодно под егидата на Асоциацията на учителите по литература и руски език и цели да популяризира изучаването на езика на Пушкин в цял свят. Специално жури оцени работите на участниците и отреди първо място на Неда.

Пожелаваме на нашата ученичка любознателност и нестихващо творческо вдъхновение!