График за събеседване

Съобщение

График за провеждане на събеседване с кандидатите, отговарящи на изисквания за заемане на длъжността учител по БЕЛ

График за провеждане на събеседване с кандидатите, отговарящи на изисквания за заемане на длъжността учител по АЕ на 04.07.2022 г.