Класирани учители

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността учител по АЕ след проведеното събеседване на 04.07.2022 г.

  1. ЦВЕТЕЛИНА КАНТАРДЖИЕВА
  2. ВЕСЕЛИНА ДОБРЕВА
  3. ЯНА ПЕТРОВА