Класирани учители

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността учител по БЕЛ след проведеното събеседване на 06-07.07.2022 г.

  1. ТАНЯ  АТАНАСОВА
  2. ТОДОР  ШАРАЛИЕВ
  3. ДИМИТРИЙКА  СТОЯНОВА