Записване на ученици

Записването на ученици на ІI етап на класиране по график е от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. и се извършва в училището, в което са приети от 8:00 ч. до 18:00 часа.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелството за основно образование.