График за събеседване

Съобщение

График за провеждане на събеседване с кандидатите, отговарящи на изисквания за заемане на длъжността учител по ХООС и ФА. Събеседването ще се проведе в каб. №12