Класирани учители

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „учител по физика и астрономия“ след проведеното събеседване на 29.08.2022 г.

  1. НИНА ГЕРЕВА
  2. ЗЛАТКА МИТЕВА
  3. НИКОЛАЙ КОЛЕВ