Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ОСМОКЛАСНИЦИ!

ПЪРВАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.09.2022г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 18.00 Ч.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО  НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЩЕ НАУЧИТЕ НА МЯСТО.

УЧЕБНИЦИТЕ ПО, КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ДЕЦАТА, ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ДО ДНИ НА САЙТА

НА ГИМНАЗИЯТА.

УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!