Класирани учители

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „учител по руски език“

  1. ПАТРИСИЯ ТИХОМИРОВА ПАСКОВА
  2. НАДЕЖДА СТАНЧЕВА ГЪЛБАЧЕВА
  3. ВЛАДИМИР АНТОНОВ ИЛИЕВ
  4. КРИСТИНА ИЛИЕВА СТАМЕНОВА