Допуснати кандидати

СПИСЪК

на кандидатите за заемане на длъжността „учител по физика и астрономия“

      Допуснати до решаване на тест:

  1. НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ КОЛЕВ
  2. РОСИЦА ИЛИЕВА САПУНДЖИЕВА
  3. НИНА СЛАВЕЙКОВА ГЕРЕВА
  4. ИВАНКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

ТЕСТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.10.2022 г. ОТ 10.00ч. В КАБ. № 25А

ВРЕМЕ ЗА РЕШАВАНЕ -1 ЧАС.

ПОЛУЧИЛИТЕ НАД 15 ТОЧКИ ОТ ТЕСТА СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ В  11.45 ч. НА 24.10.2022г. В КАБ. № 25А.

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 12.00 ч. НА 24.10.2022 г.