Учител по Математика

Документи се приемат в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и по
електронен път на имейл: hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org от 04.09.23 г. до 07.09.23 г. от 8:30 ч. до 16:00 часа (на 07.09.2023 г. до 14:00 ч). На 07.09.2023 г. до 16:00 ч. ще бъдат публикувани на сайта иманата на допуснатите до тест кандидати.
Процедура:
1. Подбор по документи;
2. Решаване на тест върху познаване на нормативната база.
При достигнати не по-малко от 50 % от точките, кандидатите се допускат до събеседването.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *