Патронен празник на ХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ 2024г.