Още постижения на преподаватели

Петнадесет директори и учители бяха удостоени с почетна значка на Пловдив за приноса си в развитието на образователната система в Пловдив. С чувство на гордост и удоволствие споделяме, че измежду тях е и г-жа Мария Грънчарова-Христова, която с последователна отговорност и отдаденост в работата си несъмнено заслужава високото отличие. Поздравяваме я с пожелание пътят към следващи успехи и признания да продължава!