Обучение

Тема на обучението: „Създаване на общности и подкрепяща среда” / извънучилищна квалификация /

Място на провеждане: КК „Пампорово“

Период на провеждане: 01-02.07.2024 г.

Начален час : 14.00 часа  

Брой кредити:1 / 8+8 академични часа продължителност /

Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД

Брой педагогически специалисти: 30