hg_admin

hg_admin

Обучение

Тема на обучението: Техники за справяне с агресията и стреса в училище. Наредба за приобщаващообразование и Закон за закрила на детето. / вътрешноучилищна квалификация/Място на провеждане: ХГ /Актова зала /Период на провеждане:12.12.2022г.Начален час и краен час: 10.00 -12.00 ч.Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ…

Честит празник

Първи ноември! С настоящия текст на г-жа Ралица Георгиева – старши учител в ХГ Ви поздравяваме с Деня на народните будители! Честит празник! “ … Разбрах, че от Габрово няма да тръгне науката и да стигне в цяла България, но…

Допуснати кандидати

СПИСЪК на кандидатите за заемане на длъжността „учител по физика и астрономия“       Допуснати до решаване на тест: НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ КОЛЕВ РОСИЦА ИЛИЕВА САПУНДЖИЕВА НИНА СЛАВЕЙКОВА ГЕРЕВА ИВАНКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА ТЕСТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.10.2022 г. ОТ…

Свободно място

Учител по Физика и астрономия Документи се приемат в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и по електронен път на имейл: hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org от 18.10.22 г. го 20.10.22 г. от 8:00 ч. до 16:30 часа. Процедура: 1. Подбор по…

Честване на Европейския ден на езиците в ХГ

На 26. 09. Европа за 21-ва поредна година отпразнува Европейския ден на езиците. Една от основните цели на този празник е да насърчи не само всички ученици, но и хора на всякаква възраст да изучават чужди езици, за да повиши…

Откриване на учебната година

Съобщение Тържественото откриване на учебната година ще започне в 9 часа, на площада пред училището. Учениците да се яват в 8.45 ч. Призоваваме да се спазват препоръчаните епидемиологични мерки! Желаем здраве и успешна учебна година!

Свободно място

Учител по Физическо възпитание и спорт Документи се приемат в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и по електронен път на имейл: hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org от 8:00 ч. до 16:30 часа и на 14.09.2022 г. до 14:00 часа. Процедура: 1.…