hg_admin

hg_admin

Свободно място

Учител по Физическо възпитание и спорт Документи се приемат в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и по електронен път на имейл: hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org от 8:00 ч. до 16:30 часа и на 14.09.2022 г. до 14:00 часа. Процедура: 1.…

Класирани учители

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „учител по химия и опазване на околната среда“ след проведеното събеседване на 29 и 30.08.2022 г. НИКОЛЕТА МАРГОВА ЕКАТЕРИНА ГЕЧКОВА СТАНКА ВАСИЛЕВА ПОЛИНА МАРИНОВА

Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ОСМОКЛАСНИЦИ! ПЪРВАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.09.2022г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 18.00 Ч. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО  НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЩЕ НАУЧИТЕ НА МЯСТО. УЧЕБНИЦИТЕ ПО, КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ДЕЦАТА, ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ДО ДНИ НА САЙТА…

Свободно място

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език (мястото е свободно за момиче). Документи се приемат от 04.08. до 29.08.2022 г. от 8.30…

Записване на ученици

Записването на ученици на ІI етап на класиране по график е от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. и се извършва в училището, в което са приети от 8:00 ч. до 18:00 часа. Учениците се записват в училището, в което са…

Записване на ученици

Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап на класиране по график е от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. и се извършва в училището, в което са приети от 8:00 ч.…