Свободно място

Учител по Физическо възпитание и спорт

Документи се приемат в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и по електронен път на имейл: hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org от 8:00 ч. до 16:30 часа и на 14.09.2022 г. до 14:00 часа. Процедура:
1. Подбор по документи;
2.Решаване на тест върху познаване на нормативната база.
При достигнати не по-малко от 50 % от точките, кандидатите се допускат до събеседването.

Класирани учители

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „учител по руски език“

 1. ПАТРИСИЯ ТИХОМИРОВА ПАСКОВА
 2. НАДЕЖДА СТАНЧЕВА ГЪЛБАЧЕВА
 3. ВЛАДИМИР АНТОНОВ ИЛИЕВ
 4. КРИСТИНА ИЛИЕВА СТАМЕНОВА

График за събеседване

Съобщение

График за провеждане на събеседване с кандидатите, отговарящи на изисквания за заемане на длъжността „учител по руски език“

Класирани учители

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „учител по химия и опазване на околната среда“ след проведеното събеседване на 29 и 30.08.2022 г.

 1. НИКОЛЕТА МАРГОВА
 2. ЕКАТЕРИНА ГЕЧКОВА
 3. СТАНКА ВАСИЛЕВА
 4. ПОЛИНА МАРИНОВА

Класирани учители

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „учител по физика и астрономия“ след проведеното събеседване на 29.08.2022 г.

 1. НИНА ГЕРЕВА
 2. ЗЛАТКА МИТЕВА
 3. НИКОЛАЙ КОЛЕВ

График за събеседване

Съобщение

График за провеждане на събеседване с кандидатите, отговарящи на изисквания за заемане на длъжността учител по ХООС и ФА. Събеседването ще се проведе в каб. №12

Класирани учители

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността учител по БЕЛ след проведеното събеседване на 06-07.07.2022 г.

 1. ТАНЯ  АТАНАСОВА
 2. ТОДОР  ШАРАЛИЕВ
 3. ДИМИТРИЙКА  СТОЯНОВА

Класирани учители

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността учител по АЕ след проведеното събеседване на 04.07.2022 г.

 1. ЦВЕТЕЛИНА КАНТАРДЖИЕВА
 2. ВЕСЕЛИНА ДОБРЕВА
 3. ЯНА ПЕТРОВА

График за събеседване

Съобщение

График за провеждане на събеседване с кандидатите, отговарящи на изисквания за заемане на длъжността учител по БЕЛ

График за провеждане на събеседване с кандидатите, отговарящи на изисквания за заемане на длъжността учител по АЕ на 04.07.2022 г.

График за събеседване

Важно!

График за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати за обявената позиция – учител по математика

Процедура за подбор на учител по математика, математика и информатика, считано от 03.05.2022г.