Свободно място

Свободни места
класпаралелкаОписаниеБрой места
12 за уч. 2023/2024 г.Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език за момиче с профилиращи предмети: БЕЛ и История Документи се приемат в канцеларията от 8,30 до 16,00ч. до явяване на кандидат, отговарящ на изискванията. Необходими документи:заявление до Директора;копие на свидетелство за основно образованиекопие на Свидетелство за завършен първи гимназиален етапучебен план за 11 клас.

Класиране – руски език

Класиране на кандидатите за свободното място в VIII ж клас ,
профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на руски език.

Място Име, презиме, фамилия

 1. Ясмин Бахтияр Нокова
 2. Кристиана Георгиева Димитрова
 3. Рая Георгиева Дончева
 4. Ангел Каменов Рангелов
 5. Велиана Петрова Димитрова
 6. Антон Мирославов Кабаков
 7. Ива Георгиева Филипова
 8. Гергана Петрова Георгиева
 9. Даниел Георгиев Димитров
 10. Здравко Петров Стойков
 11. Виктор Драгостинов Кренчев
 12. Васил Атанасов Шопов
 13. Марина Ивайлова Пешева
 14. Рая Петрова Лескова
 15. Борис Иванов Анчелов

Класиране – немски език

Класиране на кандидатите за свободното място в VIII д клас за
момче с профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на
немски език.

Място Име, презиме, фамилия

 1. Ангел Каменов Рангелов
 2. Антон Мирославов Кабаков
 3. Антон Георгиев Даскалов
 4. Валери Делянов Харизанов
 5. Здравко Петров Стойков
 6. Виктор Драгостинов Кренчев
 7. Васил Атанасов Шопов
 8. Димитър Николаев Петков

Класиране – немски език

Класиране на кандидатите за свободното място в VIII д клас за момиче с профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немскиезик.

МястоИме, презиме, фамилия
1 Ивелина Илчева
2Гергана Георгиева
3Лора Сувариева
4Аурора Августинова
5Марина Пешева
6Рая Лескова
7Даниела Йозсеренли

Класиране – английски език

Класиране на кандидатите за свободното място в VIII б клас за момиче с профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език.

МястоИме, презиме, фамилия
1Снежана Мирчева
2 Мелиса Халил
3Кристиана Димитрова
4Рая Дончева
5София Скакалечкова
6Ива Филипова
7Гергана Георгиева
8Лора Сувариева
9Аурора Августинова
10Ивон Копчева
11Марина Пешева
12Рая Лескова
13Даниела Димитрова
14Даниела Йозсеренли

Свободно място

Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява 1 свободно място в 12 клас с  Профил „Хуманитарни науки“ с немски език за момиче с профилиращи предмети: БЕЛ и история.

Необходими документи: 1. Заявление до директора; 2. Копие на Свидетелство за завършено основно образование; 3. Копие на Свидетелство за завършен първи гимназиален етап; 4. Учебен план за 11 клас. Документи се приемат от в канцеларията от 8,30 до 16,00ч. до явяване на кандидат, отговарящ на изискванията.

Свободно място

Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява 1 свободно място в 10 клас с  Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език. Свободното място е за момче за учебната 2023/2024 година. 

Необходими документи: 1. Заявление до директора; 2. Копие на свидетелството за завършено основно образование; 3. Учебни планове за 8 и 9 класове. Документи ще се приемат от 11.09.2023г. до 14.09.2023г. в канцеларията на гимназията от 8.30 до 16.00ч., на 14.09.23г. до 12.00ч. Класирането ще се осъществи на 14.09.2023г. след 14.00ч. и ще бъде обявено на сайта на гимназията.