Клуб „Химията от древността до края на света“ – І представителна изява

Клуб „ Химията – от древността до края на света”

Представителна изява „ В търсене на Философският камък”

На 20.11.2012г. в Актовата зала на ГХП „ Св. Св. Кирил и Методий” се проведе представителна изява „В търсене на Философският камък” на клуб „Химията – от древността до края на света”. Присъстваха ученици и учители от ГХП „ Св. Св. Кирил и Методий”. Членовете на клуба представиха своите презентации, доклади и постери. За най – активните имаше награди.

Презентации

Галерия
[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21591&authkey=ANddzCmfPV6Xxns“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Клуб „ Химията около и вътре в нас”- І представителна изява

Клуб „ Химията около и вътре в нас”

Представителна изява „ Необятният свят на химията”

На 20.11.2012г. в Актовата зала на ГХП „ Св. Св. Кирил и Методий” се проведе представителна изява „Необятният свят на химията” на клуб „ Химията около и вътре в нас”. Присъстваха ученици и преподаватели от ГХП „ Св. Св. Кирил и Методий”, също родители и приятели на членовете на клуба. Участниците в изявата представиха своята гледна точка за науката химия под формата на презентации, доклади, есе, кръстословица и дидактически игри. За най – активните имаше награди.

Дидактическа игра

Презентации

Галерия

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21578&authkey=AHwzky3Dt2r9AVA“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Родителска среща

ГХП “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ПЛОВДИВ

 

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ КЛАС,

УЧЕБНА 2012-2013 ГОДИНА, ЩЕ СЕ СЪСТОИ

НА  12.09.2012 ГОДИНА

ОТ  18 ЧАСА

Дипломиране

На вниманието на зрелостниците!!!

На 18 юни 2012 г. (понеделник), във връзка с подписване и регистриране на дипломите е необходимо всички зрелостници лично да се яват в училище (в кабинет №5) в рамките на следния график :

12а и 12б клас – 9.00 ч.

12в и 12г клас – 9.30 ч.

12д и 12е клас – 10.00 ч.

12ж клас – 10.30 ч. 

Ще ви очакваме: М. Йорданова

Широка лъка

 

Клуб "Етнография" и клуб "Славееви гласове"
направиха екскурзия до Широка лъка и Смолян – 02.06.-03.06.2012г. 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21369&authkey=AMH-Vs87OTgMyQs“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Клуб „Млад Приложник“

В клуб „Млад Приложник“, който посещаваме, всеки път правим нови интересни и забавни неща, и се обогатяваме с нови знания.Например с презентациите, които подготвихме, успяхме да проследим  химията и важното й значение в различните аспекти от живота ни-козметика, татуировки, опити с животни, ядрена енергия. Разгледахме и  химията в исторически план, проследявайки известните химици. Когато правим опити можем нагледно да проследим взаимодействието между различните вещества и това ни помага да запомняме и възпроизвеждаме информацията по-лесно. Занимаваме се и с изработката на специално списание, в което ще представим приложението на химията в живота на човека. Много интересна е и подготовката за представителната ни изява „Химия през вековете“,  където ще  изиграем  част от хората допринесли за развитието на  химията през различните епохи и ще запознаем публиката с интересни факти за тях.

Участниците в Клуб “Млад Приложник“ провеждат експерименти с меден сулфат

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21365&authkey=AG5h0WMKjMxknp8″ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Зрелостници на ГХП

На 18.05.2012 г. в 10.00 ч. всички зрелостници да се яват в ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" за получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ. 

Обърнете внимание!!!

В деня на самия изпит, зрелостниците няма да бъдат допускани в сградите на училищата, където са разпредалени без служебната бележка за допускане до ДЗИ и документ за самоличност.

С пожелание за равновесие в дните преди изпитите!

Не се съмняваме във вашия успех!

Сайтове по проекта

Учениците от клуб „Създаване на интернет сайт” поддържат сайтове създадени специално за проекта "Успех". В тях отразяват работата на различните направления на извънкласки дейности, които са формирани в гимназията. Чрез двата сайта показват своите познания за работа с различни платформи и популяризират работа, с която са обхванати всички ученици участващи в проекта.

http://ghpuspeh.weebly.com/

http://ghp-uspeh.alle.bg/

10-24 май 2012

П Р О Г Р А М А

НА ТЪРЖЕСТВАТА ПО СЛУЧАЙ

ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 10 – 24 МАЙ 2012

[iframe src=“https://r.office.microsoft.com/r/rlidPowerPointEmbed?p1=1&p2=1&p3=SD4EC420F98D047A72!297&p4=&ak=!AKnmv7I-8rhzHGo&kip=1″ width=“402″ height=“327″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Представителни изяви

клуб „Етнография”

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21362&authkey=AELbUzz7WOclbYo“ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

1 март – Баба барта! Ден на българската мартеница! Няколко дена ученически сръчни ръце от клуб „Етнография” наплитаха с голямо умение своите мартеници, една от друга по-интересни. Подредиха свое табло с цветя от хартия и клони и по тях накичиха своите творения. Най-хубавите наредиха, за да се продават, като част от средствата бяха с благотворителна цел за малкия Дани.


клуб „Здравословно хранене, сексуално и репродуктивно здраве”

Клуб „Здравословно хранене, сексуално и репродуктивно здраве” съвместно с участниците от СИП – биология и здравно образование с ръководител Евгения Пайташка организираха „Празник на здравето”. С изключително голям интерес присъстващите се запознаха с презентация „Да живеем разумно”, с номинираните и класирани материали от конкурса „Да сме здрави”. Победител в категория есе Божидара Иванова и категория постер Цветомир Миронов получиха награди и грамоти за своите оригинални решения, както и силното одобрение на публиката. Част от посланията на учениците в празника бяха изложени във фоайето на гимназията, с което предизвикаха голям и продължителен интерес сред всички ученици. Темите, свързани със здравното хранене, здравните навици и здравословен начин на живот, са изключително значими и интересни за младите хора. Те с удоволствие и отговорност дискутират и обменят идеи на заниманията в извънкласните форми в училище.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21340&authkey=ALJ7FrMtiPllMRs“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Здравето – най-голямото богатство

Празник на здравето

Моменти от изявите


клуб „Млад приложник”

Клуб „Млад приложник” представи телевизионно дискусионно студио на тема „За или против построяването но козметична фабрика”. Мнения по въпроса изказаха както експерти, така така и обикновени граждани. Двете страни в дебата чрез силни аргументи отстояваха позициите си и това допринесе за възторга и аплодисментите на публиката.


Секция „Млад Еколог”

Представителната изява беше посветена на 22 април – Световен ден на Земята. Участниците в секцията изработиха постери, рисунки и макети, отнасящи се за този празник и подредиха изложба във фоайето на училището.
В Актовата зала бяха представени презентации пред учениците от класовете на тема: Да запазим живота на Земята.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21327&authkey=AODBOgkZ8LtLi80″ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Учениците от секция "Млад еколог" засяват дървета и храсти пред гимназията

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21334&authkey=AGhcH65HlmSjHHE“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]


клуб „Славееви гласове”

Клуб „Славееви гласове е сформиран от 15 ученика от различни класове и с различни гласови възможности от 8 -11 клас. В клуба членуват както деца с изяви на сцена така и деца, които до скоро са били  само зрители. Общото между децата е интереса им към народната песен  и към българското, вечното и стойносното . За 4 месеца занимания всички положиха максимални усилия и придобиха вокални умения, завидна сценична свобода и успешно изпълниха поставените задачи. Двете демонстрирани изяви показаха, че упоритият труд дава резултати и, че децата добиват самочувствие и се харесват на публиката.

Изяви:

7.05.2012 г. – Актова зала в ГХП – драматизация по обичая Гергьовден

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21308&authkey=APNb6LZ83Udc8GM“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

10.05.2012 г. – Дом на армията Пловдив спектакъл”Хайдушки поляни”

Изявите бяха пред публика от ученици на ГХП –Пловдив, учители, родители и гости. Децата са представиха достойно и усещането им беше, че са изпълнили поставените задачи.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21376&authkey=AA2Uv1GKeAKItUk“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]