Миналото е история…

 

                  Настоящето е дар…

      

                                Бъдещето е мистерия…