Миналото е история…

За началото и историческия подвиг на гимназията може да прочетете от книгата на г-н Димчо Димов „За историческия подвиг на пловдивската гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Когато големите бяха малки

 
Пловдивската мъжка гимназия през ХХ век

Гимназията и новото време

Една добра педагогическа практика, заложена преди век

За „устрема“ на учениците от Първа мъжка гимназия

Кратка хронология