Миналото е история…

За началото и историческия подвиг на гимназията може да прочетете от книгата на г-н Димчо Димов "За историческия подвиг на пловдивската гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" 

Когато големите бяха малки

[iframe src=“https://r.office.microsoft.com/r/rlidPowerPointEmbed?p1=1&p2=1&p3=SD4EC420F98D047A72!158&p4=&ak=!AEo1visxE66bhuk&kip=1″ width=“402″ height=“327″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]
 
Пловдивската мъжка гимназия през ХХ век

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21224&authkey=AOdN6QA-_aACyb8″ width=“98″ height=“120″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Гимназията и новото време

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21227&authkey=ACE8-AKj0HX-tn4″ width=“98″ height=“120″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Една добра педагогическа практика, заложена преди век

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21223&authkey=AAcwa-l4uGSgMSA“ width=“98″ height=“120″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

За "устрема" на учениците от Първа мъжка гимназия

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21225&authkey=AJewAJUcvUmSH90″ width=“98″ height=“120″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Кратка хронология

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21229&authkey=ALQ7iScYOgj5mHg“ width=“98″ height=“120″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]