Мероприятия в УХТ

На 22.03.2024 г. в УХТ – Пловдив се проведоха две мероприятия с активно участие на ученици от ХГ.
Първото бе лабораторен урок на тема Химията около и в нас с участието на учениците от 10г клас, профил Природни науки и членове на клуб Млад химик. Учениците обогатиха знанията и уменията си за експериментална работа и доказване на органични съединения в храни и напитки.

Второто мероприятие е част от международен проект за изследване на умения и компетентности на ученици и студенти. В семинар, съпроводен с решаване на казуси и дебат по глобални теми мериха сили ученици от ХГ, езиковите гимназии в Пловдив и Стара Загора и студенти в УХТ. Семинарът се ръководеше от д-р Нилс Хайнеклаус от University for Continuing Education, Krems. Отборът на ХГ, съставен от ученици от 12 клас, профили Химия и Биология се представи блестящо, демонстрира завидни умения и компетентности в областта на природните, социалните и икономическите науки и получи сертификат за отлично представяне.

Изложба и среща с РИОСВ и БАН по повод Деня на водата: 22 март

На 21.03.2024г. във фоайето на ХГ ученици от десетите класове, заедно с учителите по биология и химия – г-жа Евгения Пайташка, г-жа Янушка Узунова и г-жа Николета Маргова, се срещнаха с представители на РИОСВ ПЛОВДИВ И БАН. Поводът бе отбелязване 22 март – ден на водата, чрез изложба по темата и разговор относно нуждата да се опазва водното богатство.
В срещата взеха участие и стажант учители по биология и химия, които в момента са на стаж в Хуманитарната гимназия при учителите наставници г-жа Пайташка и г-жа Узунова.